کوید: اعتراضات در بروکسل ، 300 دستگیری – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 31 ژانویه – بودجه مداخله پلیس در بروکسل حداقل 300 بازداشت است ، صحنه دو تظاهرات علیه محدودیت های کوید. گزارش در رسانه های محلی. چندین فرد اولتراس نیز در میان دستگیرشدگان بودند.

استقرار پلیس در ایستگاه مرکزی بسیار چشمگیر است ، جایی که چندین معترض بلافاصله پس از پیاده شدن از قطارها و در Mont des Arts شناسایی و دستگیر شدند. صدها مامور برای مبارزه با شورش صف کشیده بودند. برخی از معترضین شعارهایی مانند “ما می خواهیم آزادی خود را پس بگیریم” سر دادند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA