کوید: اسپانیا بیش از 60،000 مرگ و میر – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 03 فوریه – اسپانیا از 60،000 مرگ ناشی از کوید فراتر رفته است. این گزارش توسط وزارت بهداشت – گزارش ال پائیز – اعلام كرد كه عفونتهای جدید در 24 ساعت گذشته 31 596 و 565 مرگ است.

از ابتدای شیوع همه گیر ، در مجموع 2،883،465 نفر به ویروس آلوده و 60370 نفر فوت کرده اند.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA