کوید: اسپانیا ، بیش از 3000 مرگ در یک هفته – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – روم ، 06 فوریه – اسپانیا بدترین هفته موج سوم ویروس کرونا را با تلفات بسیار زیاد ، 3.067 تجربه کرده است. بودجه آخر هفته را تأمین نکرد ، 584 مورد مرگ برای کوید گزارش شد ، دومین رقم روزانه بدتر از تابستان ، بعد از 591 در 21 ژانویه. در عوض ، موارد جدید در روز جمعه 28565 لحظه مثبت کاهش یافت ، کمترین تعداد از 12 ژانویه ، در مجموع 2،941،990. (HANDLE).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA