کوید: اسپانیا ، بیش از 3000 مرگ در یک هفته – اروپا

[ad_1]

به گزارش ال پائیس ، اسپانیا از بدترین هفته موج سوم ویروس کرونا با تلفات بسیار زیاد 3.067 جان سالم به در برد ، و خاطرنشان کرد که آخرین آمار دیروز در دسترس بود زیرا وزارت بهداشت اسپانیا بودجه آخر هفته را تأمین نکرد ، طبق گزارش کوید. دومین آمار روزانه از تابستان بعد از 591 در 21 ژانویه. در عوض ، پرونده های جدید در روز جمعه 28565 لحظه مثبت کاهش یافت ، کمترین تعداد از 12 ژانویه ، در مجموع 2،941،990.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA