کوید: ارتش آلمان به پرتغال – اروپا کمک خواهد کرد

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 31 ژانویه – ارتش آلمان برای کمک به کشور در مقابله با تعداد فزاینده موارد Covid که تهدید به از بین بردن ظرفیت بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های ملی است ، پرسنل و تجهیزات پزشکی را به پرتغال اعزام می کند. بر اساس گزارش های ایندیپندنت ، امروز وزارت دفاع اعلام کرد.

روز گذشته ، دولت پرتغال گفت که فقط 7 تخت از 850 تخت موجود برای بیماران در بخش مراقبت های ویژه با ویروس کرونا در دسترس است و از برلین کمک خواست.

جزئیات این معامله اوایل هفته جاری اعلام خواهد شد. با این حال ، طبق هفته نامه آلمانی اشپیگل ، وزارت دفاع 27 پزشک و پیراپزشك را حداقل برای مدت سه هفته و همچنین دستگاه های تهویه ریه و تخت های صحرایی می فرستد. سخنگوی وزارت از اظهار نظر در مورد این شایعات خودداری کرد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA