کوید: اتریش ، مرگ و میر در سال 2020 + 11٪ نسبت به میانگین 5 ساله – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – بولزانو ، 14 ژانویه – شیوع ویروس کرونا باعث افزایش شدید مرگ و میر در اتریش شده است. طبق آمار Statistik Austria ، در سال 2020 90123 نفر جان خود را از دست داده اند که تقریبا 11٪ بیشتر از متوسط ​​5 سال گذشته است. کارشناسان خاطرنشان می کنند که با رسیدن آخرین به روزرسانی از خدمات ثبت نام ، این رقم دوباره افزایش می یابد.

در عوض امید به زندگی در سال کوید شش ماه کاهش می یابد: اکنون برای مردان 9/78 سال و برای زنان 7/83 سال است. در طی چند هفته در پاییز ، میزان مرگ و میر به 60٪ رسید. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA