کوید: اتحادیه اروپا ، بستن همه مرزها منطقی نیست – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 21 ژانویه – “برای اقدامات ضد کویدیه هماهنگی بهتر لازم است.

تمام محدودیت های آزادی حرکت باید متناسب و بدون تبعیض باشد. بسته شدن عمومی مرزها منطقی نیست. “بنابراین ، سخنگوی اجرایی جامعه در مورد موضوع اقدامات جدید اعلام شده توسط کشورهای مختلف اتحادیه اروپا ، در افزایش نگرانی در مورد جهش در ویروس.” وی افزود ، ما اوضاع را رصد می كنیم و ارزیابی می كنیم كه آیا شرایط به “محدودیت های جدید هماهنگ شده” نیاز دارد. موضوع در قلب كنفرانس ویدیویی رهبران امروز (ANSA) خواهد بود.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA