کوید: آلمان همچنین از تعلیق پروازها قدردانی می کند – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – برلین ، 26 ژانویه – “خطر ناشی از جهش در ویروس همچنین مستلزم اقدامات جدی است که باید در کابینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.” وزیر کشور آلمان ، هورست سیهوفر به بیلد گفت. وی توضیح داد: “این اقدامات شامل کنترل شدیدتر مرزها ، به ویژه در مناطق پرخطر است ، اما همچنین ترافیک هوایی به آلمان را تقریباً به صفر می رساند ، همانطور که اسرائیل انجام می دهد.”

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA