کوید: آلمان ، پرونده جدید مرگ ، 1188 در 24 ساعت – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – برلین ، 08 ژانویه – موسسه رابرت کخ آمار جدیدی از کشته ها را در آلمان ثبت می کند: بر اساس گزارش روزانه Covid ، تا 30 دسامبر 1،188 مورد مرگ در 24 ساعت گذشته گزارش شده است ، با 1149 مرگ. . 31849 عفونت جدید وجود دارد. کارشناسان دوباره تأکید می کنند که داده ها می توانند با تأخیر در گزارش دهی به دلیل تعطیلات توضیح داده شوند.

در 5 ژانویه ، تصمیم گرفته شد که محاصره در جمهوری فدرال گسترش یابد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA