کوید: آلمان ، توافق نامه محاصره تا 15 فوریه – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – برلین ، 19 ژانویه – ایالت و استان توافق کردند که محاصره در آلمان را تا 14 فوریه تمدید کنند. Dpa آن را می نویسد. فعالیت های اغذیه فروشی ، خرده فروشی و اوقات فراغت بسته است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA