کوید: آزمایش انبوه برای دو میلیون نفر در پکن – آسیا

[ad_1]

(آنسا) – پکن ، 22 ژانویه – مرکز پکن در یک سری آزمایشات گسترده علیه Covid-19 برای تقریباً 2 میلیون نفر شرکت می کند. منطقه دونگ چنگ در حال برنامه ریزی برای بررسی همه 790،000 ساکن خود از الان تا فردا است. همسایه Xicheng که جمعیتی در حدود 14/1 میلیون نفر دارد ، موافقت کرده است که برای مقابله با خطرات ناشی از ویروس کرونا ویروس ، طرحی مشابه را برای مدت زمان مشابه اجرا کند. طبق رسانه های محلی ، همان منطقه قبلاً چهار دور آزمایش جمعیت انجام داده بود که بیشترین خطر را برای آنها در نظر گرفت. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA