کوهنوردی ، یک نپالی اولین صعود زمستانی به K2 – آسیا را امضا می کند

[ad_1]

یک کنسرسیوم نپالی برای اولین بار در فصل زمستان در پاکستان به قله K2 ، 8،611 متر رسید. تیم 10 کوهنورد بعد از ظهر به قله رسید. رهبر اعزامی Chang Dawa Sherpa این را از اردوگاه پایه اعلام کرد. در هنگام بلند کردن از اکسیژن اضافی استفاده می شود. K2 – اولین بار در سال 1954 توسط ایتالیایی توسط اسیل كومپانونی و لینو لاچدلی صعود شد – تنها كسی بود كه از 8000 نفر در زمستان صعود نشده بود.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA