ژاپن: ترس از مهاجرت ، پنهان کردن مادر مرده به مدت 10 سال – آسیا

[ad_1]

(آنسا) – توکیو ، 30 ژانویه – یک زن ژاپنی جسد مادر خود را به مدت 10 سال در یخچال فریزر در یک آپارتمان توکیو پنهان می کند ، زیرا ترس آن را دارد که اگر شهرداری وی را مرده بیرون کند ، از خانه بیرون کند.

یومی یوشینو 48 ساله پس از کشف – چهارشنبه گذشته – جسد این زن در یک آپارتمان شهرداری به اتهام ترک و پنهان کردن جسد دستگیر شد.

به گفته رسانه های محلی ، یوشینو به پلیس گفت كه جسد را پنهان كرده است زیرا “نمی خواست از خانه” آپارتمانی كه با مادرش تقسیم كرده است خارج شود: اجاره در واقع به نام دومی بود.

این زن در اواسط ژانویه مجبور به ترک اموال شد زیرا در تأدیه اجاره خود تأخیر داشت و هنگام پاک سازی آپارتمان جسد وی پیدا شد.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA