چین تحریم ها علیه مقامات آمریکایی را برای تایوان-آسیا اعلام کرد

[ad_1]

چین تحریم ها علیه مقامات آمریکایی را به دلیل “رفتار ناشایست” در حوادث مربوط به تایوان اعلام کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هوآ چونونگ در پاسخ به یک کنفرانس مطبوعاتی هنگامی که در مورد کاهش اخیر “خود مهار” در تجارت بین واشنگتن و تایپه ، توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام شد ، گفت. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA