چین: از 22 معدنچی 12 زندانی که به مدت یک هفته در آسیا زندگی می کنند ، 12 نفر زندگی می کنند

[ad_1]

رسانه های دولتی چین گزارش دادند که 12 نفر از 22 کارگری که به دلیل انفجار در معدن طلا در استان شاندونگ به مدت یک هفته در زندان بودند ، هنوز زنده هستند و به تلاش نجاتگران در برابر ساعت برای آزادی آنها اشاره کردند. خبرگزاری شینهوا توضیح داد که معدنچیان شب گذشته موفق شدند از طریق یک شاخه امداد پیامی ارسال کنند. با این حال ، سرنوشت 10 کارگر دیگر نامشخص است. در این یادداشت دست نویس آمده است که چهار کارگر زخمی شده و به دلیل کمبود هوا و آب تازه ، شرایط دیگران رو به وخامت است.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA