پرتغال به سمت قانونی کردن اتانازی – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – لیسبون ، 29 ژانویه – پارلمان در پرتغال در حال آماده سازی برای تصویب قانونی است که اجازه کمک به مرگ را می دهد ، و اتانازی را در اکثریت کاتولیک این کشور قانونی می کند ، چهارمین در اروپا.

پیشنهاد تغییر قانون فعلی در فوریه گذشته تصویب شد و زمینه را برای رأی دادن در کلاس هموار کرد ، اگرچه کلیسا به جای آن خواستار همه پرسی شد. رئیس جمهور مارسلو Rebelo de Sousa ، کاتولیک و محافظه کار اخیراً انتخاب شده ، موضع عمومی در مورد این موضوع نداشت.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA