پاناما: دولت ایجاد پنج منطقه آزاد جدید – آمریکای لاتین را تصویب می کند

[ad_1]

(آنس) اقتصادی تحت تأثیر همه گیری Covid-19.

برخی از این مناطق آزاد سرمایه گذاری توسط کارآفرینان پانامایی و برخی دیگر توسط خارجی ها خواهد بود. “ما از سرمایه گذاران و مدیران این پروژه های خصوصی برای اعتماد پاناما تشکر می کنیم. هر یک از این مناطق آزاد تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت ، همانطور که انتظار می رود با این اقدامات و سایر اقدامات ما به عنوان بخشی از برنامه فعال سازی مجدد اقتصادی ، انجام شود. دولت “گفت مارتینز. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA