واکسن ها: Sputnik V ، تماس با EMA برای تجزیه و تحلیل علمی – اروپا

[ad_1]

تماس های اولیه بین گروه تولید کننده واکسن روسی Sputnik V و آژانس دارویی اروپا (EMA) در حال انجام است تا تجزیه و تحلیل علمی داده ها آغاز شود. این همان چیزی است که منابع EMA آموخته اند ، بیان می کند که تماس ها در حال حاضر فقط مربوط به مرحله “مشاوره علمی” است.
علاوه بر این ، طبق آنچه آموخته شده است ، اولین بررسی مداوم (فعالیت مرور مداوم) می تواند در فوریه آغاز شود و برای چندین هفته ادامه یابد.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA