واکسن ها: هیچ راهی برای تأخیر AstraZeneca – اروپا وجود ندارد

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 28 ژانویه – تصمیمی برای تأخیر در تحویل واکسن AstraZeneca وجود ندارد ، اگرچه تماس ها برای رفع انسداد ادامه دارد. طبق آنچه آموخته شد ، شب گذشته بروکسل در حال ارزیابی لحن کمیته مدیریت به طور سازنده است ، زیرا در این نشست مدیرعامل شرکت پاسکال سوریو حضور داشت ، برخلاف آنچه در تماس های بعد از ظهر اعلام شد. با این حال ، تاکنون هیچ پیشنهادی برای حذف اخراج کارگران از سوی این شرکت ارائه نکرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا نیز منتظر پاسخ به درخواست انتشار قرارداد است. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA