واکسن ها: سوئد پرداخت به Pfizer اروپا را به حالت تعلیق درآورد

[ad_1]

سوئد پرداخت هزینه واکسن Pfizer را متوقف کرده است. این امر توسط رسانه های سوئدی گزارش شد و توضیح داد كه تعلیق مربوط به مقدار دوزهایی است كه می توان از هر ویال دریافت كرد ، پس از آنكه شركت داروسازی اعلام كرد كه با برخی از سوزن ها می توان شش را به جای پنج بار مصرف كرد ، دوز اضافی برای لوازم.

ریچارد برگستروم ، هماهنگ کننده واکسن سوئدی به داگنس نایتر گفت: “این غیرقابل قبول است. اگر کشوری فقط پنج دوز داشته باشد ، دوز کمتری را با همان قیمت دریافت کرده است.”

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA