واکسن ها: اتحادیه اروپا کنترل مرزی بین ایرلند شمالی و اروپا را اعمال می کند

[ad_1]

(ANSA) – لندن ، 29 ژانویه – خشمگین در بلفاست و لندن به دلیل تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال کنترل بر واکسن های Covid تولید شده در سرزمین اصلی و حمل و نقل به ایرلند شمالی.

این ابتکار مغایر با توافق نامه های پس از Brexit در مورد وضعیت ویژه اولستر برای حفاظت از مرزهای آزاد با دوبلین است. اما بروکسل آن را به عنوان “اقدام پیشگیرانه” توجیه کرد زیرا این سو was ظن وجود داشت که واکسن ها می توانند از ایرلند شمالی به بقیه کشور پادشاهی منتقل شوند. اولین وزیر محلی بلفاست ، آرلین فاستر ، این اقدام را “فوق العاده تهاجمی و خصمانه” خواند. وزیر مایکل گوو پاسخ احتمالی دولت بوریس جانسون را برانگیخت.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA