واکسن ها: اتحادیه اروپا ، برتون یک گروه هدایتگر برای افزایش تولید – اروپا است

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 04 فوریه – کمیسیون اروپا “یک گروه کاری برای افزایش ظرفیت تولید فعلی واکسن” را راه اندازی کرده است. بنابراین ، سخنگوی اجرایی جامعه ، اریک مامر ، مورد سوال است. این گروه کاری به سرپرستی کمیساریای اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا ، تیری برتون ، با همکاری رئیس بهداشت استلا کیریاکیدس ، در سه زمینه اصلی تمرکز خواهد کرد: خطرات بیولوژیکی در سطح اروپا “. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA