واکسن ، بیش از 100 میلیون دوز در سراسر جهان – اروپا

[ad_1]

(ANSA) – پاریس ، 02 فوریه – بیش از 100 میلیون دوز واکسن Covid-19 در سراسر جهان تجویز شده است ، بر اساس برآوردهای انجام شده توسط France Presse ، بر اساس منابع رسمی ، کمتر از دو ماه پس از شروع اولین مبارزات است.

به طور دقیق ، 101،777،005 تزریق واکسن کرونا در 77 کشور یا سرزمین انجام شده است.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA