هنگام اسکی روی صحرا غرق بهمن شده و در پیرنه – اروپا درگذشت

[ad_1]

روز گذشته یک پیرمرد 66 ساله در پیرنه به دلیل اسکی در ارتفاعات Luz-Saint-Sauveur ، در نزدیکی پیست اسکی Luz Ardiden ، در بهمن درگذشت.
اسکی باز به اوج رسیده بود که تکه ای از برف زیر اسکی او شکسته شد و بهمن او را به فاصله صد متری کشاند و سرانجام او را زیر برف دفن کرد. برای بازگرداندن پویایی حادثه ، ژاندارمری Hautes-Pyrénées ، به همین مناسبت ، خواستار احتیاط و کنترل حداکثر خطرات آب و هوایی از طرفداران اسکی شد. در روزهای اخیر ، در واقع باد بسیار شدید و برف جمع شده بسیار زیاد بود. شرایطی که باید اسکی بازان کشور را منصرف کند.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA