هند: کمپین واکسیناسیون Covid از 16 ژانویه – آسیا آغاز می شود

[ad_1]

(ANSA) – نیو دهلی ، 9 ژانویه – دولت مرکزی در بیانیه ای اعلام کرد هند در 16 ژانویه یک کمپین واکسیناسیون علیه Covid-19 را آغاز می کند.

اولین کسانی که واکسینه می شوند ، کارمندان بهداشت و عوامل نیروهای امنیتی هستند ، حدود 30 میلیون نفر و به دنبال آنها کلیه شهروندان بالای 50 سال. هندی های زیر 50 سال که از بیماری های مزمن رنج می برند و تقریباً 270 میلیون نفر را تشکیل می دهند ، ایمن سازی می شوند.

در هفته های اخیر ، دولت برای آماده سازی برای کمپین واکسیناسیون ، یک سری تمرینات در سراسر کشور ترتیب داده است: (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA