هند: اولین پرواز ایر ایندیا به آسیا

[ad_1]

اولین خدمه کاملا زن ایر ایندیا پس از 17 ساعت پرواز بین قاره ای بدون توقف از سانفرانسیسکو ، امروز در فرودگاه بنگالورو به زمین نشستند.

زویا آگرووال ، طنمائی طوطی ، آکانشا سوناوئر و شیوامی منهاس ، چهار فرمانده مسئول پرواز ، در بدو ورود با دسته های گل مورد استقبال قرار گرفتند.

طوطی های تانمائی که از طرف همه با رسانه ها صحبت می کرد ، این تجربه را “مهیج توصیف کردند.” بسیاری از مسافران ، “می خواستند با ما عکس بگیرند. دیگران پروازهای ما را از قبل رزرو کرده بودند.” از بالای قطب جنوب پرواز خواهد کرد: مسافران هنگام ورود به منطقه قطبی با ما جشن می گرفتند. “

وزیر هوانوردی هاردی سینگ پوری در توئیتی نوشت: “این تیم حرفه ای صفحه جدیدی در تاریخ هواپیمایی کشوری ما نوشته اند.”

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA