ناوالنی به پوتین حمله کرد ، “اینجا کاخ مخفی او است” – اروپا

[ad_1]

(آنس) در این تحقیق که در یک وب سایت خاص (کاخ. Navalny.com) منتشر شده ، آمده است: “خواهید فهمید که در این لحظه و در 15 سال گذشته بزرگترین رشوه در تاریخ داده می شود و گرانترین ساختمان در جهان ساخته می شود.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA