ناوالنی: اتحادیه اروپا ، جمله ای غیرقابل قبول ، انگیزه سیاسی دارد – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – بروکسل ، 03 فوریه – “اتحادیه اروپا” “تصمیم مقامات روسیه در مورد الکسی ناوالنی را محکوم می کند” و آن را غیر قابل قبول می داند زیرا انگیزه سیاسی دارد و با تعهدات بین المللی حقوق بشر روسیه مغایرت دارد. ” به این ترتیب ، نماینده عالی اتحادیه اروپا ، ژوزپ بورل ، به نمایندگی از اتحادیه اروپا.

“اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ناوالنی و معترضان را تکرار می کند. اتحادیه اروپا به موضوع “شورای امور خارجه بعدی برای بحث در مورد پیامدها و اقدامات احتمالی بعدی” باز خواهد گشت.

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA