ناوالنی ، “آنها می خواهند برای ترساندن میلیون ها نفر مرا زندانی کنند” – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 02 فوریه – “نکته اصلی در کل این روند آنچه برای من اتفاق می افتد نیست. زندان سخت نیست. مهمترین چیز این است که چرا این اتفاق می افتد. و این برای ترساندن تعداد زیادی از افراد اتفاق می افتد: آنها می خواهند یک نفر را زندانی کنند تا میلیونها نفر را بترسانند. “گزارش مدوزا ، الکسی ناوالنی این را در دادگاه گفت.

وی افزود: “من خواهان آزادی فوری برای من و زندانیان سیاسی هستم: این تئاتر غیرقانونی است.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA