میشل ، به نفع پاسپورت واکسیناسیون اروپا و اروپا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 17 ژانویه – رئیس شورای اتحادیه اروپا چارلز میشل از معرفی نوعی “گذرنامه واکسن” برای بازگشت آزادانه به سفر حمایت می کند. “این یک بحث بسیار مناسب است و ما هفته آینده آغاز خواهیم کرد” ، شورای اروپا در 21 ژانویه. وی افزود: “این یک مسئله حساس در بسیاری از کشورها است ، اما باید به آن توجه شود.” وی افزود: “من فکر می کنم آنها حتی در خارج از اتحادیه اروپا نیز به این موضوع فکر می کنند.”

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA