میشل ، “اتحادیه اروپا توافق نامه های واکسن را اجرا خواهد کرد” – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 24 ژانویه – اتحادیه اروپا قصد دارد در صورت لزوم با استفاده از روش های قانونی “معاهدات امضا شده” توسط Pfizer را برای واکسن ها اجرا کند. این را امروز چارلز میشل ، رئیس شورای اروپا ، مجری برنامه “Grand Rendez-vous” در رادیو اروپا 1 گفت: میشل گفت: “ما می توانیم از همه روش های قانونی در دسترس خود استفاده کنیم.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA