مهاجران: یوهانسون ، وضعیت در جزایر قناری بسیار جدی است – اروپا

[ad_1]

(آنس) برای حمایت از مقامات اسپانیایی. “این را ایلیوا یوهانسون ، کمیسیونر اروپا ، در سخنرانی پیش از پارلمان اروپا در بحث در مورد وضعیت انسانی مهاجران و پناهندگان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت.

وی افزود: “بررسی و پرداختن به مسئله مسیرها نیز مهم است” ، این یكی از خطرناك ترین جاده ها به سمت اروپا است. ما نمی دانیم كه تعداد قربانیان چقدر است ، اما “ما باید با شرکای خارجی خود همکاری كنیم تا از جان انسان ها محافظت کنید و با قاچاقچیان مبارزه کنید. ” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA