مسکو ، خواستهای آزادی ناوالنی مداخله – اروپا است

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 02 فوریه – مسکو تقاضای غرب برای آزادی الکسی ناوالنی مخالف را محکوم می کند و آن را “مداخله” می داند.

رسانه های روسی در این باره گزارش دادند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA