مأموریت دی مایو در اردن و عربستان – خاورمیانه

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 9 ژانویه – لوئیجی دی مایو ، وزیر امور خارجه ، امروز و فردا در اردن و عربستان سعودی به یک مأموریت می رود. این را فرنسینا در یادداشتی اعلام کرد که مشخص می کند امشب وزیر در یک شام کاری در امان با همتای اردنی خود ایمن صفادی شرکت خواهد کرد. فردا دی مایو با بیشر الحسن نخست وزیر اردن دیدار می کند و به دنبال آن جلسه دیگری با وزیر امور خارجه برگزار می شود. سرانجام ، دو وزیر بیانیه صادر می کنند.

دی مایو سپس با وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی ناصر شراید و وزیر تجارت ، سرمایه گذاری و تامین ماها العلی دیدار می کند.

بعد از ظهر یکشنبه ، وزیر دی مایو به عربستان سعودی می رود و در آنجا با فیصل بن فرحان آل سعود ، همتای خود در آل اولا دیدار می کند. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA