لیبی: شورای امنیت سازمان ملل دستور اعزام ناظران به آفریقا را صادر کرد

[ad_1]

شورای امنیت سازمان ملل متحد دستور اعزام ناظران در لیبی را برای نظارت بر رعایت آتش بس صادر کرده است. شورا در نامه ای که به دبیرکل آنتونیو گوترش فرستاده بود ، این درخواست را داشت.

به گفته منابع دیپلماتیک در مقر سازمان ملل ، در این نامه شورای امنیت سازمان ملل از گوترش خواسته است “به سرعت یک پیشتاز را در لیبی بسازد و مستقر کند.” اعزام ناظران با کشورهای لیبی موافق است.
دبیرکل در گزارشی از اواخر سال 2020 ، ایجاد گروهی از ناظران غیر مسلح را متشکل از غیرنظامیان و سربازان بازنشسته اتحادیه آفریقا ، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب توصیف کرد و خواستار ایجاد “نظارت بر آتش بس” شد. دفتر مرکزی “. در سرت”. به گفته منابع دیپلماتیک ، پیشتاز باید شامل حداکثر سی ناظر باشد.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA