لیبی: دی مایو ، دفاع از مذاکرات از هر گونه مداخله – آفریقا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 10 ژانویه – “ایتالیا محافظت از نتایج مذاکرات مجمع گفتگوی سیاسی لیبی در ژنو در برابر مداخلات داخلی و خارجی را ضروری می داند.”

این موضوع را لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه با همتای اردنی خود ایمن صفادی در مصاحبه ای كه امروز در امان برگزار شد ، تأكید كرد و این نیز فرصتی برای به روز كردن وضعیت لیبی بود.

کمیته مشورتی مجمع گفتگوی سیاسی لیبی هفته آینده در ژنو تشکیل جلسه می دهد. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA