لوکزامبورگ قربانیان نازی ها – اروپا را جبران می کند

[ad_1]

لوکزامبورگ قربانیان نازی ها را جبران می کند. روزنامه الکترونیکی l’Essentiel می نویسد ، تصریح می کند که دولت نخست وزیر ژاویر بتل و جامعه یهودیان در کشور امروز “یک توافقنامه تاریخی” برای بازگرداندن دارایی ها به مناسبت روز یادبود امضا کردند.
دولت گفت که دو طرف “در مورد موضوعات حل نشده مربوط به مصادره مربوط به هولوکاست” در طول اشغال به توافق رسیدند.
تاکنون توافقنامه ای در شاهنشاهی بزرگ برای بازگرداندن دارایی یهودیان یا جبران خسارت آنها صورت نگرفته است.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA