فرانسه: پس از گزش خفاش ، به ندرت از خشم می میرد – اروپا

[ad_1]

وی پس از گزیده شدن یا خراشیده شدن توسط خفاش در فرانسه که با عصبانیت کشته شد ، در انبار خود پنهان شد: این همان چیزی است که می توان از تجزیه و تحلیل امروز انجام شده توسط موسسه پاستور ، که بر اساس آن او اولین شخص در سرزمین اصلی فرانسه است ، مشاهده کرد. مرگ این پیر 60 ساله از بیماری انسفالیت به اوت 2019 برمی گردد.
مشارکت بین بیمارستان نکر پاریس و انستیتوی دامداری برای شناسایی علل غیر مستند انسفالیت منجر به تجزیه و تحلیل ژنتیکی نمونه های پس از مرگ شده است. این تجزیه و تحلیل ها نشان داد که انسان به لیزاویروس ، خفاش اروپایی LyssaVirus نوع 1 (EBLV-1) ، که در خفاش ها وجود دارد ، آلوده شده است. به گفته کارشناسان ، یک مورد بسیار نادر و استثنایی.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA