فرانسه: توافق نامه مطبوعاتی گوگل درباره حقوق روزنامه – اروپا

[ad_1]

اتحاد مطبوعات فرانسه (APIG) و گوگل از امضای توافق نامه ای خبر دادند که زمینه را برای غول اینترنت برای پرداخت روزنامه های ملی و منطقه ای در این کشور هموار می کند. دو طرف توضیح دادند که این توافق “چارچوبی را تعیین می کند که در آن Google با اعضای Apig توافق نامه های مجوز فردی را مذاکره خواهد کرد.”

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA