فرانسه ، دولت به فکر سومین محاصره سخت – اروپا است

[ad_1]

(آنسا) – پاریس ، 27 ژانویه – “قفل بسیار محکم” ، سومین مورد برای فرانسه ، از جمله سناریوهایی است که توسط دولت مورد مطالعه قرار می گیرد: گابریل عطال سخنگوی مجلس در پایان شورای وزیران گفت. ساعات اولیه عصر در 6 بعد از ظهر در سراسر کشور “به اندازه کافی کند نمی شود” گسترش Covid-19 ، به گفته عطال ، “کاملاً مثر نیست”. سخنگوی گفت که “گزینه هایی وجود دارد که با سرعت مهمی در حال توسعه هستند.”

(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA