فرانسه ، انفجار در ساختمانی در بوردو ، 3 زخمی – اروپا

[ad_1]

یک انفجار گسترده در بوردو ، غرب فرانسه ، کل محله بوری را لرزاند و به یک ساختمان آسیب جدی وارد کرد. شاهدان در محل این موضوع را گزارش کردند. امدادگران در حال حاضر در مورد حداقل 3 زخمی و 2 مفقود صحبت می کنند.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA