فاك به ترامپ حمله كرد ، فقدان حقیقت هزینه زندگی را در پی دارد – آمریکای شمالی

[ad_1]

(آنسا) – واشنگتن ، 22 ژانویه – “کمبود صداقت و حقایق در جبهه همه گیر احتمالاً برای یک انسان هزینه دارد”: این انگیزه جدید آنتونی فاوچی ویروس شناس در برابر دولت ترامپ است. ایمونولوژیست که در کارگروه کاخ سفید ترامپ بود ، گفت: “هیچ رازی نیست.” بحث. بنابراین مردم سخنان مقامات بهداشتی را باور نکردند. “(رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA