عمده: روند افترا ، آب و هوای آرام آغاز شده – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 05 فوریه – افزایش حضور پلیس در مقابل ساختمان دادگاه بابوشکین ، جایی که دادگاه افترا برای الکسی ناوالنی آغاز شد.

اکنون اوضاع در داخل و خارج دادگاه آرام است و هیچ بازداشتی صورت نگرفته است. حدود 50 نفر ، تقریباً همه روزنامه نگاران از رسانه های مختلف ، در مقابل دادگاه تجمع کردند. فقط روزنامه نگاران معتبر قادر به ورود هستند.

ناوالنی که هم اکنون در بازداشت است ، شخصاً در جلسه دادرسی شرکت کرد. سفارت انگلیس در مسکو گفت که دیپلمات های این کشور در جلسه دادرسی شرکت خواهند کرد. گزارش اینترفاکس. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA