شاهزاده ویلیام ، پدربزرگ و مادربزرگ مغرور من واکسینه شده اند – اروپا

[ad_1]

(آنسا) – روم ، 17 ژانویه – “پدربزرگ و مادربزرگ من واکسینه شده اند و من بسیار افتخار می کنم که این کار را انجام داده ام.” این را شاهزاده ویلیام در یک مکالمه ویدیویی با کارکنان بهداشتی که در صف مقدم برنامه واکسیناسیون قرار دارند ، که در انگلستان در حال انجام است ، اظهار داشت.

دوک کمبریج کارکنان NHS را ستود و برنامه را “فوق العاده” خواند.

وی در حالی که کارمندان در مورد “رویای” واکسن های شبانه روزی که 7 روز در هفته کار می کنند شوخی می کند ، گفت: “من می خواهم به کارکنان درگیر در برنامه تبریک بگویم زیرا این برنامه شگفت انگیز به نظر می رسد.”

دوک در آن زمان با ابراز افتخار به پدربزرگ و مادربزرگش گفت که “مهم است که واکسیناسیون شود وقتی از او خواسته شد.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA