سیشل: انگلیسی ها در جستجوی گنج دزدان دریایی – آسیا

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 8 ژانویه – فردی در جستجوی 130 میلیون دلار غارت ، جان کروز-ویلکینز ، در سیشل مستقر می شود تا مأموریتی را که پدر مرحومش رجینالد آغاز کرده بود ، انجام دهد: پیدا کردن گنج یک دزد دریایی فرانسوی از قرن 17 این ماجرا توسط CNN که با کروز-ویلکینز مصاحبه کرد ، متقاعد شده بود که از وجود طعمه در زیر بخشی از جاده شمال ماهه ، جزیره اصلی مجمع الجزایر مصاحبه کرده است.

Reginald نقشه های دزدان دریایی La Buse را در اختیار گرفت و در این گوشه از سیشل فرود آمد و محکومیت یافتن گنجی را که نزدیک به سه قرن در آن دفن شده بود ، پیدا کرد. اکنون نوبت به پسرش جان رسیده است ، اما او باید با مقررات دولتی در مورد مکان و چگونگی حفاری کنار بیاید. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA