سوگا ، بازی های المپیک گواه برتری بشریت بر کوید – آسیا است

[ad_1]

(آنسا) – رم ، 29 ژانویه – “ما مصمم هستیم بازی های المپیک را در توکیو برگزار کنیم ، که باعث امیدواری و تشویق سیاره ویران شده از همه گیر می شود.” این را نخست وزیر ژاپن یوشیهیده سوگا در مجمع جهانی اقتصاد در داووس بیان کرد و خواستار حمایت همه کشورها شد.

وی گفت: “این شاهدی بر انسانیت غالب بر Covid-19 و وحدت جهان خواهد بود.” من خواستار حمایت و همکاری شما هستم. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA