سوئد “گذرنامه کوید” را تا تابستان – اروپا در نظر می گیرد

[ad_1]

(به اخبار 14.38 مراجعه کنید) (ANSA) – رم ، 04 فوریه – سوئد قصد دارد تا تابستان ، زمانی که استانداردهای بین المللی توسط دولت استکهلم تعیین می شود ، “گذرنامه Covid” صادر کند. گاردین گزارش می دهد.

روز گذشته ، دانمارک در مورد “گذرگاه تاج” صحبت کرد ، گذرنامه الکترونیکی که انجام برخی فعالیت ها از جمله سفر را که تا فوریه فعال می شود ، برای دارندگان آسان تر خواهد کرد.

آندرس جیگمان ، وزیر دیجیتال سازی دیجیتال سوئد در یک کنفرانس خبری گفت: “هنگامی که سوئد و سایر کشورها دوباره مرزهای خود را شروع می کنند ، برای سفر و انجام فعالیت های دیگر مجوز واکسیناسیون لازم است.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA