سردترین صبح 55 سال گذشته در پکن – آسیا

[ad_1]

صبح امروز ، یک ایستگاه هواشناسی در جنوب پکن دمای منفی 19.6 درجه سانتیگراد را پس از سرمای شدید که پایتخت چین را لرزاند ، نشان داد و سردترین صبح این شهر از سال 1966 را گزارش کرد.
در ساعات اولیه روز ، کارشناس ارشد هواشناسی در ایستگاه شهری لی لی لی پکن نشان داد که نیمی از 20 ایستگاه ملی هواشناسی شهر ، سردترین دمای ثبت شده در اوایل ژانویه را ثبت کرده اند.
موج سرما ، به گفته لی ، فردا همچنان ادامه خواهد داشت ، جایی که حداکثر دمای روزانه زیر صفر باقی خواهد ماند. این کارشناس افزود که دما باید در روز شنبه 9 ژانویه افزایش یابد ، زمانی که قله های روزانه باید از صفر عبور کنند.

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA