زکی: قطع قانونی ، 15 روز دیگر – آفریقا

[ad_1]

(آنسا) – قاهره ، 19 ژانویه – 15 روز زندان دیگر برای پاتریک زکی ، دانشجوی دانشگاه بولونیا ، تقریباً یک سال در زندان در مصر به اتهام تبلیغات خرابکارانه در اینترنت: وی به ANSA وکیل خود ، هدی نصرالله گفت .
وكیل در پاسخ به این س whatال كه روز گذشته در جلسه دادرسی چه چیزی گرفته شد ، وكیل پاسخ داد: “پانزده روز”.
فقط هدی افزود: “آزادی از زندان انتظار می رفت.” (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA