روسیه: سازمان های غیردولتی ، بیش از هزار نفر اعتراضات طرفدار نیروی دریایی – اروپا را متوقف می کنند

[ad_1]

(آنسا) – مسکو ، 31 ژانویه – تاکنون هزار نفر به دلیل اعتراض به بازداشت الکسی ناوالنی رقیب توسط پلیس روسیه دستگیر شده اند: طبق سازمان غیردولتی Ovd-Info که خبر از دستگیری حداقل 1009 مورد از جمله 142 نفر را دارد. در مسکو و 113 در ولادی وستوک. (رسیدگی).

تولید مجدد رزرو شده © Copyright ANSA